VALIKKO

Valkoinen raivo

Dokumenttielokuva Valkoinen raivo kertoo ”Laurista”, joka valmistautui tekemään massamurhan. Nuori mies haki kuitenkin apua, sai sitä ja pystyi käsittelemään isoa ongelmaansa aikuisella tavalla.

Mielenkiintoisesti ”Laurista” tuli myöhemmin aggression ja väkivaltaisen käyttäytyminen arvostettu tutkija. Tutkijana ja omista kokemuksistaan käsin mies loi käsitteen ”valkoisesta raivosta”. Mies onkin todennut, että ihmisten keskuudessa liikkuu paljon ihmisiä, jotka ovat lapsuudessa koetun trauman tai koulukiusaamisen kautta täynnä ”valkoista raivoa”, joka voi pahimmillaan johtaa väkivaltaisiin tekoihin muita kohtaan.

Ohjaaja Mr. Arto Halonen ei sitten ole valinnut mitään liian helppoa dokumenttielokuvaa esitettäväksi massoille. Ohjaaja on käsitellyt suomalaisen yhteiskunnan kriisikohtia niin tosipohjaisissa (mm. Sinivalkoinen valhe, Prinsessa) kuin fiktiivisissäkin (mm. Isänmaallinen mies) elokuvissaan. Elokuvan jälkeen onkin helppo ymmärtää miksi Suomen Mielenterveysseura ja Koulukino löytyvät sen taustajoukoista. Niiden tavoitteena on estää koulukiusaamista sekä korostaa nopean ja varhaisen puuttumisen merkitystä. Mielenkiintoisesti ohjaaja onkin todennut: ”Yhteistyö Suomen Mielenterveysseuran ja Koulukinon kanssa tuo aiheen käsittelylle ja levittämiselle lisää syvyyttä ja uusia mahdollisuuksia. Monipolvisen ammattimaisen näkemyksen kautta aihetta on mahdollista käsitellä laajemmin ja konkreettisemmin kuin aiemmin, mikä mahdollistaa myös tiedon ymmärtämisen ja sen käytännön hyödyntämisen aivan uudella tavoin.” Tämän jälkeen oli kuitenkin pakko pohtia sitä, että missä määrin jotain olisi jäänyt esittämättä ilman näitä mukana olevia tahoja. Loppujen lopuksi en jaksa kuitenkaan oikein uskoa, että niiden puuttuminen olisi vähentänyt ohjaajan esitystapaa.

Elokuvan jälkeen on hyvä muistaa, että kuka tahansa voi tulla (koulu)kiusatuksi. Kiusaaminen voi olla suoranaista fyysistä tai henkistä väkivaltaa ja siihen tulee aina puuttua. Mielenterveysseura tarjoaa omalla tahollaan keinoja kiusaamisen vähentämiseen, mutta rohkeus ottaa kantaa ja sanoa asioita ääneen voi olla yksinäiselle kiusauksen kohteelle siitä huolimatta haastavaa. (Suomalainen) yhteiskunta ei osaa vieläkään riittävässä määrin tunnistaa näitä ongelmia, joita kiusatut kokevat ja sitä mihin kiusaamisen kohteena oleminen johtaa. Dokumenttielokuva ei vastaa näihin kysymyksiin tai tarjoa siihen uusia ulottuvuuksia, mutta onnistuu siitä huolimatta herättämään runsaasti pohdintaa. Entisenä koulukiusattuna olikin mielenkiintoista huomata miten nuorisolaisten yleisön joukosta ”Laurin” kokemaan kiusauksen ei reagoitu, sen sijaan yleisö nauratti koulusurmaajien leimaaminen ”hulluksi” ja ”Laurin” mielenkiinto erilaisia tappomenetelmiä kohtaan. Tämä todistaa mielestäni omalla tavallaan sitä, että jokaisessa luokassa / työpaikassa esiintyy kiusaamista. Yleensä se piilotettua, huomaamatonta ja toisiaan varsin tietoista. Ennen kuin kiusaajat pystyvät kohtaamaan omat demoninsa, pelkonsa ja riittämättömyytensä ei loppua (koulu)kiusaamielle tule.

Suosittelenkin kaikkia lukemaan myös jutun Suomen Kuvalehden arkistosta. Siinä ”Lauri” avaa omia ajatuksiaan toiminnan taustalla. Se avaa lisää nyt valkokankailla pyörivää dokumenttia sekä antaa kaikille ajattelemisen aihetta.

Korsi katkaisee kamelin selänwww.dyerware.comwww.dyerware.comwww.dyerware.comwww.dyerware.comwww.dyerware.com
Valkoinen raivo on mielenkiintoinen dokumentti, jonka soisin kaikkien katsovan ja sitä omassa päässään pohtivan. Sillä ei ole väliä, oletko kiusaaja vai kiusattu. Leffa näyttää kuitenkin sen raadollisen seurauksen mitä toiselle ihmiselle saadaan aikaiseksi. Kaikki eivät ole yhtä onnekkaita kuin dokumentin Lauri, mikä näkyy hyvin itsemurhien ja masentuneiden tilastoissa. Ennen sen toisen fyysistä tai psyykkistä mätkimistä olisi hyvä miettiä, että haluaisiko saman itselleen. Elämän pitäisi loppujen lopuksi olla Vuorisaarnassa esitetyn kultaisen säännön mukaista, kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. (Matt. 7:12). Kuten sanottu suosittelen dokumenttia kaikille ja sen merkeissä itsetutkistelua. Valkoinen raivo ei häviä minnekään, sitä vain oppii käsittelemään.
Overallwww.dyerware.comwww.dyerware.comwww.dyerware.comwww.dyerware.comwww.dyerware.com
Kokonaisarvosana.

Osastot: Dokumentti, Leffat
Kommentit

Vastaa